Нар маяның шұбаты,
Нардай ердің қуаты.

#Ас туралы