Еттің соры - қуырдақ,
Ұнның соры - бауырсақ.

#Ас туралы