Ғалам - адам үшін,
Адам - ғалам үшін.

#Адам туралы