Қанша берік дегенмен,
Тәуекел де қажиды.

#Батылдық туралы