Қазан қайнап тұрса,
Ақыл сайрап тұрады.

#Ас туралы