Қазанға түссе - ауыздікі,
Қапқа түссе - қатындікі.

#Ас туралы