Келсап құрыса,
Келі керектен өзі-ақ қалады.

#Жоқшылық туралы