Көп ақымақтың ағасы болғанша,
Бір ақылдының інісі бол.

#Азамат, жігіт, ер туралы