Көп келіссе, кірекеш түйесін сояды.
Латын әліпбиінде:
Kóp kelisse, kirekesh túıesin soıady.

#Бірлік туралы