Көп сөйлеген білімді емес,
Дөп сөйлеген білімді.

#Білім туралы