Көсеуің ұзын болса, күймес,
Ағайының көп болса, ешкім тимес.

#Ағайын туралы