Надан күзетеді, дана түзетеді.

#Ақылды мен ақымақ туралы