Назыңды ер көтерер,
Ер көтермесе, ел көтерер.

#Батырлық туралы