Өкпеден соққан жел жаман
Елінен безген ер жаман.

#Батырлық туралы