Пайдасы жоқ байдан без,
Панасы жоқ сайдан без.

#Байлық туралы