Саялы адам сағынды сындырмас.

#Ақылды мен ақымақ туралы