Саусақ бірікпей, ине ілікпейді.
Латын әліпбиінде:
Saýsaq birikpeı, ıne ilikpeıdi.

#Бірлік туралы