Шешеннің нақылы ортақ,
Көсемнің ақылы ортақ.

#Ақылды мен ақымақ туралы