Шеткі ауыл көшсе, ортаңғы ауыл шет болар.

#Ағайын туралы