Тамшы - жерге пайда, талқы - ерге пайда.
Латын әліпбиінде:
Tamshy - jerge paıda, talqy - erge paıda.

#Батырлық туралы