Тарта жесең, тай қалар,
Қоя жесең, қой қалар,
Қоймай жесең, не қалар?

#Ас туралы