Мал туралы 3

Екі аяқты адам түгіл,
Төрт аяқты мал да ақсайды.
Адамнан адамның несі артық?
Бір-ақ ауыз сөзі артық;
Малдан малдың несі артық?
Бір-ақ асым еті артық.
Малға жарлылық - жарлылық,
Ақылға жарлылық - сорлылық.