Тау белгісі - тас,
Жомарт белгісі - ас.
Латын әліпбиінде:
Taý belgisi - tas,
Jomart belgisi - as.

#Ас туралы