Төлге төл қосылса - егіз,
Көлге көл қосылса - теңіз.

#Байлық туралы