Тура биде туған жоқ,
Туғанды биде иман жоқ.

#Би - шешендік туралы