Үйінде асы жоқтың,
Түзде досы болмайды.

#Ас туралы