Ұнды пәтір құртады.
Латын әліпбиінде:
Undy pátir qurtady.

#Ас туралы