Жаманнан қарыз алсаң,
Тар жерде жаныңды қысар.

#Ақша, алтын, қарыз туралы