Жанашыры жоқ адам
Жал-құйрықсыз атпен тең.

#Адам туралы #Жылқы (ат) туралы