Жасы кішіні ақылы асса аға тұт.

#Ақылды мен ақымақ туралы