Жасық адам жасына жетпей қартаяр,
Асыл адам жасына жетпей марқаяр.

#Адам туралы