Жеп еті, ішіп сорпасы жоқ.
Латын әліпбиінде:
Jep eti, iship sorpasy joq.

#Ас туралы