Жетесі асыл арланбас,
Жеті атасына дарымай.

#Ақылды мен ақымақ туралы #Ағайын туралы