Жетіскен жеті шапан киер.
Латын әліпбиінде:
Jetisken jeti shapan kıer.

#Байлық туралы