Жігітсінген желбуаз келеді.

#Азамат, жігіт, ер туралы