Жылқыда да жылқы бар,
Қазанаты бір бөлек.
Жігітте де жігіт бар,
Азаматы бір бөлек.

#Азамат, жігіт, ер туралы #Жылқы (ат) туралы