Кітап туралы 15

Арғымақты жамандап,
Кәне, тұлпар тапқаның?
Ағайынды жамандап,
Кәне, туған тапқаның?
Көмекейің қышыса,
Асаудың бір жолын тап.
Бала тапқандікі емес, баққандікі. Қасықтап алғанмен көл таусылмас,
Ұры қанша алғанмен ел таусылмас.
Жалғыз жүріп жол тапқанша,
Көппен жүріп адас.
Өлтіретін молда көп,
Өртейтін кітап көп.
Жақсы көрші тапқаның -
Мол олжаға батқаның.
Көштің байсал тапқаны,
Көкорайға қонғаны,
Даудың байсал тапқаны,
Төрешіге барғаны.
Суыртпақтап жинаған,
Сорлыға көйлек шығады.
Емініп тапқанның,
Екі көзі шығады.
Жұмыстың көзін тап,
Қисықтың тезін тап.
Қасыңда қара көп болса,
Нөкер емей, немене?
Шөлдегенде ішкен су
Шекер емей, немене?
Ат жалынан тапқан мал,
Бекер емей, немене?
Көп жұмысқа қиналсаң,
Машақатқа тап боларсың.
Азға қанағат етпесең,
Оған да зар боларсың.
Аз жұмысты қиынсынсаң,
Көп жұмысқа тап боларсың.
Ертеңгі күн құлақтанса,
Еліңді жау шапқандай күйін.
Кешкі күн құлақтанса,
Келінің ұл тапқандай сүйін.