Шәр кітапты оқысаң,
Әр кітапты оқырсың.

#Білім туралы