Құда туралы 34

Құда - Құдайдың аты. Құда - мың жылдық,
Күйеу - жүз жылдық.
Құданы Құдай қосады. Құданың белгісі - сыйыс,
Қоныс белгісі - бейіт.
Құда болғанша, құлы мен биін сұрас,
Құда болған соң, құл да болса сыйлас.
Жабыны жауға мінбе жалы бар деп,
Жаманмен құда болма малы бар деп.
Құда болдым дедің бе,
Құйрық-бауыр жедің бе?
Құда болғанша хал-жайын сұрас,
Құда болған соң, қолда барымен сыйлас.
Құдандалының малы бір,
Айтулы достың жаны бір.
Аты, тоны бар кісі
Жиын, тойға барысар;
Ұлы, қызы бар кісі,
Құдалыққа барысар.
Бай мен бай құда болса,
Ортасында жорға жүреді.
Жарлы мен жарлы құда болса,
Ортасында дорба жүреді.
Бай мен кедей құда болса,
Өзара зорға-зорға жүреді.
Жарлымен құда болғанша,
Баймен барымталас бол.
Енең болмаса да, инең болсын. Құданың құдасы - құнан қойдың сорпасы. Біреу болса - құда, екеу болса - ұя. Құл құдасын табады. Құданың тайын алғың келсе,
Құлынды биесін сұра.
Құдағи өзіне сайымен жарасады,
Қуырдақ шыжғырған майымен жарасады.
Құдағи құрдасыңдай болсын,
Құдаң шын досыңдай болсын.
Құдашамен құда ойнар,
Қошақанмен бөрі ойнар.
Құдашамен құда ойнар,
Қу шөппен бөрі ойнар.
Ет жемесең ет жеме,
Етегіңді жап, құдағи.
Қараның таққа мінгені -
Біріне бірінің құда түскені.
Ағайынның қызығы - алыс-беріс,
Құдалықтың қызығы - барып-келіс.
Алыс жермен құда болсаң,
Түйе-түйе ас келер;
Жақын жермен құда болсаң,
Түйе-түйе сөз келер.
Үндемесең, құдаша, үнің өшсін,
Өткір қайшы сумаңдап тіліңді кессін.
Құда да тыныш, құдағи да риза. Қойдың басы - құданың асы. Құдай қосқан құда болады,
Пайғамбар қосқан дос болады.
Баймен құда болсаң, шіренер,
Жарлымен құда болсаң, тіленер.
Құрбысының асқаны құдасынан білінер. Құданың дәмі - құйрық-бауыр. Құдасымен Құдай ұрған ұрысады. Бай мен бай құда болса, достасады,
Бай мен кедей құда болса, қастасады.