Адал адамның аты арып, тоны тозбас.

#Адам туралы #Жылқы (ат) туралы