Адам қатесіз болмайды,
От түтінсіз болмайды.

#Адам туралы