Темірді от,
ағашты мөр,
адамды сөз балқытады.

#Адам туралы #Өсімдік туралы