Адам өзгенің қадірін өзі арқылы түсінеді.

#Адам туралы