Адам зоры - тоғын,
Жылқының зоры - соғым.

#Жылқы (ат) туралы #Адам туралы