Ай толғанын білмейді,
Жігіт болғанын білмейді.

#Азамат, жігіт, ер туралы