Ақылды жігіт атқа да қонар,
таққа да қонар.

#Азамат, жігіт, ер туралы #Ақылды мен ақымақ туралы