Ақылдының сөзі қысқа,
айтса нұсқа.

#Ақылды мен ақымақ туралы