Ана жақсылығын ауырсаң білерсің,
Қайын жақсылығын қыдырсаң білерсің.

#Ата - ана туралы