Арпа, бидай ас екен,
Алтын, күміс тас екен.

#Ас туралы