Еңкейген екі асайды,
Еңсесі түскен бір асайды.

#Ас туралы